Vioolles Nijmegen

Sabine Vieregge studeerde klassieke viool aan het Rotterdams Conservatorium en behaalde daar haar diploma als docerend musicus. Na haar studie begon zij direct met vioolles geven en kort daarna kwamen er ook pianoleerlingen bij. Met veel plezier ontwikkelde zij haar eigen lesmethoden zowel voor kinderen als voor volwassenen. Sinds kort is zij ook gespecialiseerd in het geven van viool groepslessen. Het motto luidt; probeer zoveel mogelijk uit een leerling te halen wat erin zit. Voor de ene leerling betekent dat iets totaal anders dan voor de andere. Elke leerling is een individu en heeft zijn eigen karaktereigenschappen. Daarom is het van belang naar de persoon te kijken en aan te passen aan de behoeften van de individu. Privéles is daarom de beste vorm om een goed  resultaat te werven. Daarnaast is het samenspelen in de les met de docent op viool of piano, of zingend, neuriënd en klappend van belang. Ook kan er onderling met andere leerlingen gemusiceerd worden wanneer men daaraan toe is.

Een jaarlijkse uitvoering stimuleert de leerling om ergens naartoe te werken. Jezelf laten zien in een presentatie is een uitdaging en geeft je moed en zin om verder te gaan. Het jaarcontract helpt de leerling door te zetten en niet te stoppen. Muziek maken kost discipline en uithoudingsvermogen. Regelmatig oefenen en op de les verschijnen open staan voor kritiek en dingen willen leren begrijpen zijn uitermate belangrijk om verder te komen. Vaak hoor ik klagend “maar juf dat kan ik niet”…dan is het antwoord altijd “als je het al zou kunnen zou je hier niet zijn, je bent hier juist om het te leren”.

De kunst als docent is altijd om de les fris, sprankelend en nieuw te laten lijken en toch de rode draad het steeds repeteren van dingen niet uit het oog te verliezen.

De aanhouder wint Een instrument leer je helaas niet zo 1,2,3 bespelen. Er gaan jaren van studie aan vooraf en doorzettingsvermogen is uiterst belangrijk.

Muziek is het mooiste geschenk dat mijn ouders mij vanaf mijn geboorte hebben meegegeven.  Een kind de kans te geven een muziekinstrument te mogen bespelen is een prachtige uitdaging het een kunnen te schenken voor het leven. Muziek kan je plezier geven, zelfvertrouwen, samenhorigheid, emotionele expressie, intelligente uiting en de beste manier  om de coördinatie en je gehoor en hersenen te trainen en te ontwikkelen. Het is van groot belang om er vroeg mee te beginnen want alleen een kind dat zich in de leer fase zich bevindt kan zoveel nieuwe informatie verwerken mede omdat dat het nog flexibel is zowel geestelijk als lichamelijk. Vaak hoor ik volwassenen die nog met een instrument bespelen beginnen hierover klagen ; ‘hadden mijn ouders mij vroeger maar een instrument laten bespelen want nu is het te laat’ voor de viool geldt dat zeker maar toch heb ik verbluffende resultaten gezien in mijn lespraktijk van beginnende volwassenen.


Conclusie uit het artikel: ‘Wat muziek doet met kinderhersenen’

Zelf muziek maken heeft aanzienlijk meer impact dan passief luisteren naar muziek. Door de invloed op de ontwikkeling van het auditieve systeem draagt muzikale training bij kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving, leesvaardigheid en emotionele intelligentie.  Muzikale training ondersteunt de behandeling van dyslexie. Deze trainingsaffecten zijn laagdrempelig:  ze treden al op bij extensieve muzikale activiteit. Intensieve muzikale trainingen heeft nog bredere effecten. Onder andere door verbeterde concentratie en een verhoogde concentratie van hersendelen.


Bron: Wat muziek doet met kinderhersenen door Mark Mieras. Hij is fysicus en wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in hersenonderzoek.


‘ Zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. ‘

# Iedereen is welkom voor een proefles. # Ieder jaar spelen de leerlingen op een leerlingenconcert. # De lessen worden gegeven op diverse locaties in en rond Nijmegen en Arnhem. # Mail voor meer informatie!mailto:sabine.vieregge@gmail.com?subject=Viool%20en%20Pianoles%20in%20Nijmegenshapeimage_2_link_0